Вхід


Підручник Біологія, 7 кл., В.Р. Ільченко, Л.М. Рибалко, Т.О. Півень Довкілля-К, 2007

Біологія, 7 кл.

ЗАВАНТАЖИТИ pdf
36 MB

Клас: 7
Предмет: Біологія
Автори: В.Р. Ільченко, Л.М. Рибалко, Т.О. Півень
Видавицтво, рік: Довкілля-К, 2007
Сторінок: 240

Цей підручник відкриє для вас двері у світ біології -найнеобхіднішої людям науки про життя. Користуватися підручником вам буде зручно, оскільки він багато в чому зберігає наступність із підручником «Природознавство». Наприкінці кожного параграфа є висновки. Порівнюйте їх із власними висновками, які зробите, вивчивши текст параграфа. Запитання для перевірки знань та колективної роботи над вивченим допоможуть вам обміркувати матеріал підручника та обґрунтувати власні думки. Робіть у зошитах малюнки, схеми. Лабораторні та практичні роботи виконуйте відповідно до вказівок у підручнику.
ЗМІСТ ПІДРУЧНИКА
Біологія, 7 кл., В.Р. Ільченко, Л.М. Рибалко, Т.О. Півень, Довкілля-К, 2007


Вступ ..................................4
§ 1. Біологія - наука про живу природу .5
§ 2. Різноманітність живих організмів та
середовища їх існування................9
§ 3. Природа рідного краю. Урок серед
природи ...............................14

Розділ І. Рослини .....................16
Тема 1. Булова та життєдіяльність
рослин ................................17
§ 4. Загальні уявлення про будову та
процеси життєдіяльності рослин ........17
§ 5. Фотосинтез та дихання рослин .....20
§ 6. Живлення рослин ..................24
§ 7. Умови життя рослин ...............27
§ 8. Будова і функції рослинної клітини31
Будова клітини рослин. Лабораторна
робота № 1 ............................34
§ 9. Тканини та їх функції в рослинному
організмі .............................36
§ 10. Корінь ..........................39
Корінь і кореневі системи. Видозміни
кореня
Лабораторна робота № 2 ...............41
§ 11. Внутрішня будова кореня ........43
Внутрішня будова кореня у зв’язку
з його функціями. Лабораторна робота №344
§12. Пагін і брунька ..................47
Пагін і його будова. Різноманітність
пагонів.
Лабораторна робота № 4 ................50
§ 13. Стебло...........................51
Внутрішня будова стебла у зв’язку з його
функціями.
Лабораторна робота № 5 ................55
§ 14. Видозміни пагона ................56
Видозміни пагона. Лабораторна робота №658
§15. Листок............................60
Будова і різноманітність листків.
Лабораторна робота № 7 ................65
Внутрішня будова листка у зв’язку з його
функціями Лабораторна робота № 8 .....66
Тема 2. Розмноження й розвиток рослин .68
§ 16. Нестатеве розмноження рослин ....68
Вегетативне розмноження рослин.
Практична робота № 1 ..................72
§ 17. Квітка та її будова .............74
Будова і різноманітність квіток
Лабораторна робота № 9 ................76
§ 18. Суцвіття ........................78
§ 19. Запилення і запліднення у квіткових
рослин ...............................81
§ 20. Плоди ...........................85
Будова і різноманітність плодів.
Лабораторна робота № 10 ...............89
§ 21. Насінина ........................91
§ 22. Ріст і розвиток рослин ..........93
§ 23. Ознайомлення із сезонними явищами
в житті рослин
Урок серед природи ....................96

Розділ II. Різноманітність рослин .....98
Тема 1. Водорості .....................101
§24. Загальна характеристика водоростей101
§25. Різноманітність водоростей. Зелені
водорості .............................104
Будова водорості.
Лабораторна робота № 11................108
§ 26. Різноманітність водоростей.
Бурі, червоні та діатомові водорості ..110
§ 27. Значення водоростей у природі та
житті людини ..........................112
Тема 2. Вищі спорові рослини ..........116
§ 28. Загальна характеристика вищих
спорових рослин .......................116
§ 29. Відділ Мохоподібні...............118
Будова Мохоподібних.
Лабораторна робота № 12 ...............122
§ 30. Відділ Плауноподібні ............124
§ 31. Відділ Хвощеподібні .............127
Будова плауна булавовидного і хвоща польового.
Лабораторна робота № 13 ...............129
§ 32. Відділ Папоротеподібні ..........131
§ 33. Різноманітність папоротеподібних 135
Будова щитника чоловічого, або чоловічої
папороті. Лабораторна робота № 14 .....136
§ 34. Значення вищих спорових рослин
у природі та житті людини .............137
Тема 3. Відділ Голонасінні ............141
§ 35. Загальна характеристика голонасінних
рослин ...............................141
Будова голонасінних рослин.
Лабораторна робота № 15 ...............144
§ 36. Різноманітність голонасінних ....145
§ 37. Значення голонасінних у природі та
житті людини ..........................151
Тема 4. Покритонасінні ................153
§ 38. Загальна характеристика
покритонасінних........................153
§ 39. Різноманітність рослин класу Дводольні.
Родини Розові, Хрестоцвіті, Пасльонові 155
§ 40. Різноманітність рослин класу Дводольні.
Родини Бобові та Складноцвіті .........159
Визначення рослин класу Дводольні.
Практична робота № 2 ..................162
§ 41. Різноманітність рослин класу
Однодольні ............................163
Визначення рослин класу Однодольні.
Практична робота № 3 ..................166
§ 42. Сільськогосподарські рослини класу
Дводольні .............................167
§ 43. Сільськогосподарські рослини класу
Однодольні ............................169
§ 44. Значення покритонасінних
у природі та житті людини .............172
Розпізнавання видів кімнатних рослин.
Практична робота № 4 ..................176
§ 45. Розпізнавання рослин за особливостями
будови вегетативних органів. Урок серед
природи ...............................177

Розділ III. Гриби та лишайники ........180
Тема 1. Гриби .........................181
§ 46. Загальна характеристика грибів...181
§ 47. Різноманітність грибів. Цвілеві
гриби..................................183
Будова нижчих грибів.
Лабораторна робота № 16 ...............184
§ 48. Різноманітність грибів.
Гриби-паразити ........................186
§ 49. Шапкові гриби....................189
Будова вищих грибів.
Лабораторна робота № 17................191
§ 50. Значення грибів у природі та житті
людини.................................193
Тема 2. ...............................195
§ 51. Лишайники........................195

Розділ IV. Бактерії ...................200
Тема 1.................................201
§ 52. Загальна характеристика бактерій.201
§ 53. Різноманітність бактерій.........203
§ 54. Значення бактерій у природі та житті
людини................................205

Розділ V. Організми і серидовище
існування..............................208
Тема 1
Розділ V. Організми і серидовище
існування..............................209
§ 55. Середовище існування та його
чинники................................209
§ 56. Розселення рослин у природі......211
§ 57. Екологічні групи рослин..........214
§ 58. Життєві форми рослин ............220
§ 59. Взаємодія рослин, грибів,
бактерій та їх роль в екосистемах......222
§ 60. Пристосування рослин до життя в
екосистемі. Урок серед природи.........228
§ 61. Охорона рослинного світу ........229
Словничок..............................232
Література для самостійної роботи .....233
Покажчик термінів......................234
ЗАВАНТАЖИТИ pdf
36 MBОстанні звантаження підручників і посібників
Алгебра, 11 кл. - А.Г.Мерзляк, Д.А.Номіровський, В.Б.Полонський, М.С.Якір - Гімназія, 2011
Алгебра, 11 кл.

Алгебра - 11 - А.Г.Мерзляк, Д.А.Номіровський, В.Б.Полонський, М.С.Якір
Англійська мова. Your English Self, 11кл. - I.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич - Наш час, 2011
Англійська мова. Your English Self, 11кл.

Англійська мова - 11 - I.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич
Німецька мова, 7 кл. - Н.П. Басай - Освіта, 2011
Німецька мова, 7 кл.

Німецька мова - 7 - Н.П. Басай