Вхід


Підручник Біологія, 9 кл., Степанюк А., Міщук Н., Гладюк Т., Жирська Г., Барна Л. Підручники і посібники, 2009

Біологія, 9 кл.

ЗАВАНТАЖИТИ pdf
64 MB

Клас: 9
Предмет: Біологія
Автори: Степанюк А., Міщук Н., Гладюк Т., Жирська Г., Барна Л.
Видавицтво, рік: Підручники і посібники, 2009
Сторінок: 288

Цього року предметом вивчення біології буде людина та її поведінка. Сподіваємося, вам буде цікаво поглибити свої знання про будову організму людини як цілісної біологічної системи, що функціонує в особливих умовах соціального середовища. Ці знання знадобляться не лише для того, щоб стати освіченою людиною, а й для формування свідомого ставлення до свого організму. Ви дізнаєтесь, які складні процеси протікають у ньому, а також зрозумієте, що їх легко порушити, але важко відновити. Ми сподіваємось, ви усвідомите, що берегти здоров’я, жити в гармонії із самим собою, іншими людьми та природою — це життєва необхідність кожного.
ЗМІСТ ПІДРУЧНИКА
Біологія, 9 кл., Степанюк А., Міщук Н., Гладюк Т., Жирська Г., Барна Л., Підручники і посібники, 2009


ВСТУП
§ 1. Біологічні науки, що вивчають
організм людини............................ 6
§ 2. Походження людини..................... 9
§ 3. Соціальне та культурне успадкування... 12
§ 4. Особливості виду Людина розумна
(Ното sapiens)............................. 14

Розділ І. ЛЮДИНА
Тема І. Організм людини як біологічна система
§ 5. Поняття про біологічні системи........ 17
§ 6. Особливості будови клітин організму
людини......................................20
§ 7. Характеристика тканин організму
людини......................................23
§ 8. Органи. Анатомо-фізіологічні системи
органів людини..............................27
§ 9. Регуляторні системи організму людини.. 30

Тема 2. Опора і рух
§ 10. Будова і функції опорно-рухової
системи. Кісткова і хрящова тканини........ 33
§ 11. Будова і розвиток кісток.
З’єднання кісток .......................... 35
§ 12. Будова скелета людини................ 39
§ 13. Будова і функції скелетних м’язів.....42
§ 14. Види м’язів. Механізм скорочення
м’язів..................................... 44
§ 15. Сила м’язів. Втома м’язів............ 48

Тема 3. Кров і лімфа
§ 16. Внутрішнє середовище організму
людини......................................51
§ 17. Склад крові...........................53
§ 18. Будова еритроцитів. Транспортування
газів кров’ю................................56
§ 19. Групи крові: системи АВО та резус (Rh)59
§ 20. Будова та властивості лейкоцитів.
Захисні функції крові. Імунітет.............62
§ 21. Порушення роботи імунної системи..... 66
§ 22. Будова тромбоцитів. Згортання крові...68

Тема 4. Кровообіг і лімфообіг
§ 23. Органи кровообігу. Серце............. 71
§ 24. Серцевий цикл. Робота серця...........74
§ 25. Судинна система.......................76
§ 26. Рух крові по судинах. Пульс.
Кров’яний тиск..............................80
§ 27. Швидкість руху крові по судинах.
Перша допомога при кровотечах...............82
§ 28. Хвороби системи кровообігу
та їх профілактика..........................85

Тема 5. Дихання
§ 29. Дихання. Будова і функції органів
дихання.................................... 88
§ 30. Голосовий апарат людини.............. 91
§ 31. Газообмін у легенях і тканинах........94
§ 32. Дихальні рухи. Регуляція дихання......96
§ 33. Хвороби органів дихання
та їх профілактика..........................98

Тема 6. Харчування і травлення
§ 34. Енергетичні потреби організму.
Обмін речовин та енергії....................102
§ 35. Типи поживних речовин. Вітаміни...... 104
§ 36. Харчування і здоров’я................ 108
§ 37. Будова та функції органів травлення.
Травні залози.............................. 110
§ 38. Травлення в ротовій порожнині. Зуби ..114
§ 39. Травлення в шлунку....................117
§ 40. Травлення в тонкому кишечнику.
Функції товстого кишечнику................. 119

Тема 7. Терморегуляція
§ 41. Підтримка температури тіла.
Теплопродукція і теплопловіддача............122
§ 42. Будова і функції шкіри................125

Тема 8. Виділення
§ 43. Будова і функції сечовидільної
системи.....................................129
§ 44. Утворення сечі....................... 131
§ 45. Регуляція кількості води в організмі. 133

Тема 9. Ендокринна регуляція функцій
організму лмаини
§ 46. Принципи роботи ендокринної
системи. Гормони........................... 136
§ 47. Залози внутрішньої секреції...........138
§ 48. Залози внутрішньої секреції
(продовження).............................. 142
§ 49. Ендокринна функція залоз змішаної
секреції....................................144
§ 50. Гіпоталамо-гіпофізарна система....... 146

Тема 10. Розмноження та розвиток люпини
§ 51. Етапи онтогенезу людини.
Генетичне визначення статі................. 149
§ 52. Формування статевих ознак............ 151
§ 53. Будова статевих органів...............153
§ 54. Розвиток статевих клітин.
Менструальний цикл..........................157
§ 55. Запліднення.......................... 160
§ 56. Ембріональний розвиток.
Функції плаценти .......................... 163
§ 57. Вагітність............................166
§ 58. Постембріональний розвиток людини.... 169
§ 59. Захворювання, що передаються
статевим шляхом............................ 172

Тема 11. Нервова регуляція функцій
організму людини
§ 60. Загальна будова нервової системи..... 174
§ 61. Центральна і периферична нервова
система людини............................. 177
§ 62. Регуляція рухової активності.
Спинний мозок...............................180
§ 63. Будова і функції головного мозку.
Стовбур мозку.............................. 183
§ 64. Мозочок. Підкіркові ядра головного
мозку.......................................185
§ 65. Кора головного мозку і довільні
рухи людини................................ 188
§ 66. Регуляція роботи внутрішніх органів.
Вегетативна нервова система................ 191
§ 67. Взаємодія регуляторних систем
організму...................................194

Тема 12. Сприйняття інформації нервовою
системою. Сенсорні системи
§ 68. Зв’язок організму людини із зовнішнім
середовищем. Будова аналізаторів........... 197
§ 69. Загальна характеристика сенсорних
систем......................................199
§ 70. Зорова сенсорна система. Будова ока...201
§ 71. Сприйняття світла, кольору, простору..204
§ 72. Порушення зору та їх профілактика.... 206
§ 73. Слухова сенсорна система.
Гігієна слуху...............................209
§ 74. Сенсорні системи смаку і нюху........ 212
§ 75. Сенсорні системи рівноваги, руху,
дотику, температури, болю...................215

Розділ II. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ
Тема ІЗ. Формування поведінки і психіки
людини
§ 76. Рівні сприйняття інформації...........218
§ 77. Роль ретикулярної формації мозку
в сприйнятті інформації.................... 220
§ 78. Сон.................................. 222
§ 79. Біоритми людини...................... 226
§ 80. Поведінка людини..................... 228
§ 81. Структура інстинктивної поведінки,
її модифікації..............................231
§ 82. Набута поведінка. Утворення
умовних рефлексів.......................... 234
§ 83. Набута поведінка. Гальмування
умовних рефлексів.......................... 237
§ 84. Види навчання.........................238
§ 85. Пам’ять...............................241
§ 86. Види пам’яті. Індивідуальні
особливості пам’яті........................ 244

Тема 14. Мислення і свідомість
§ 87. Мова .................................247
§ 88. Мислення..............................249
§ 89. Роль кори великих півкуль у мисленні.
Функціональна асиметрія мозку ..............252
§ 90. Психічні процеси, що лежать в основі
пізнання людиною навколишнього світу .......255
§ 91. Мотивації та емоції.................. 259
§ 92. Особистість...........................261
§ 93. Індивідуальні особливості поведінки
людини. Темперамент........................ 265
§ 94. Характер людини ..................... 267
§ 95. Свідомість............................270

ДОДАТКИ
Лабораторні роботи......................... 273
Практичні роботи............................276
Предметний покажчик........................ 286
ЗАВАНТАЖИТИ pdf
64 MB


З цією книжкою завантажують
ГДЗ до Біології, 9 кл. - С.В. Страшко, Л.Г. Горяна,  В.Г. Вілик, С.А. Ігнатенко -
ГДЗ до Біології, 9 кл.

Біологія - 9 - С.В. Страшко, Л.Г. Горяна, В.Г. Вілик, С.А. Ігнатенко
ГДЗ до Біології, 9 кл. - А.В. Степанюк, Л.С. Варна, Т.В. Гладюк, Г.Я. Жирська, Н.Й. Міщук -
ГДЗ до Біології, 9 кл.

Біологія - 9 - А.В. Степанюк, Л.С. Варна, Т.В. Гладюк, Г.Я. Жирська, Н.Й. Міщук
ГДЗ до Біології, 9 кл. - Н.Ю. Матяш, М.Н. Шабатура -
ГДЗ до Біології, 9 кл.

Біологія - 9 - Н.Ю. Матяш, М.Н. Шабатура

Останні звантаження підручників і посібників
Алгебра, 11 кл. - А.Г.Мерзляк, Д.А.Номіровський, В.Б.Полонський, М.С.Якір - Гімназія, 2011
Алгебра, 11 кл.

Алгебра - 11 - А.Г.Мерзляк, Д.А.Номіровський, В.Б.Полонський, М.С.Якір
Англійська мова. Your English Self, 11кл. - I.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич - Наш час, 2011
Англійська мова. Your English Self, 11кл.

Англійська мова - 11 - I.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич
Німецька мова, 7 кл. - Н.П. Басай - Освіта, 2011
Німецька мова, 7 кл.

Німецька мова - 7 - Н.П. Басай