Вхід


Підручник Географія, 10 кл. , В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова Генеза, 2010

Географія, 10 кл.

ЗАВАНТАЖИТИ pdf
68 MB

Клас: 10
Предмет: Географія
Автори: В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова
Видавицтво, рік: Генеза, 2010
Сторінок: 304

У підручнику доступно і надзвичайно цікаво дано загальну економіко-географічну характеристику світу, а також висвітлено основні риси й особливості розвитку регіонів і країн світу. Підручник яскраво ілюстрований, містить багато довідкових даних, а також короткий словник термінів і понять.
ЗМІСТ ПІДРУЧНИКА
Географія, 10 кл. , В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, Генеза, 2010

Шановні друзі!..................................................... 3

ВСТУП.............................................................. 5
§ 1. Предмет соціально-економічної географії світу.
Джерела економічних знань.......................................... 5
§ 2. Методи досліджень соціально-економічної географії.
Видатні економгеографи світу....................................... 8

Розділ І. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ
Тема 1. Політична карта світу
§ 3. Політична карта світу ....................................... 14
§ 4. Форми адміністративно-територі£ільного устрою і державного
правління ........................................................ 18
§ 5. Політичні та економічні системи країн. Типологія держав...... 22
§ 6. Міжнародні організації....................................... 26

Тема 2. Населення світу
§ 7. Кількість населення. Природний і механічний рух.
Статево-віковий склад населення .................................. 32
§ 8. Розміщення населення. Міське і сільське населення............ 39
§ 9. Етнічний, мовний і релігійний склад населення................ 44
§ 10. Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. 48

Тема 3. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси
§ 11. Географічне середовище. Природні ресурси і
ресурсозабезпеченість............................................. 53
§ 12. Мінеральні ресурси.......................................... 58
§ 13. Земельні, лісові, водні ресурси............................. 62
§ 14. Ресурси Світового океану, рекреаційні ресурси............... 66

Тема 4. Світове господарство
§ 15. Сучасне світове господарство................................ 71
§ 16. Науково-технічна революція і світове господарство........... 76
§ 17. Промисловість світу: енергетика, металургія, машинобудування 80
§ 18. Промисловість світу: хімічна, лісова, деревообробна, легка,
харчова........................................................... 85
§ 19. Світове сільське господарство............................... 90
§ 20. Географія світового транспорту. Зовнішні економічні зв’язки.
Міжнародний туризм ............................................... 94

Тема 5. Глобальні проблеми людства
§ 21. Глобальні проблеми людства.................................. 99
§ 22. Екологічні проблеми ....................................... 103

Розділ 2. РЕГІОНИ І КРАЇНИ СВІТУ
Тема 1. Країни Європи
§ 23. Загальна характеристика Європи............................. 110
§ 24. Європейські субрегіони. Західна Європа .................... 115
§ 25. Федеративна Республіка Німеччини........................... 119
§ 26. Велика Британія............................................ 124
§ 27. Франція.................................................... 130
§ 28. Північна і Південна Європа................................. 136
§ 29. Італія..................................................... 142
§ ЗО. Східна і Центральна Європа ................................ 148
§ 31. Країни - сусіди України: Росія, Білорусь .................. 153
§ 32. Країни - сусіди України: Польща, Словаччина................ 160
§ 33. Країни - сусіди України: Угорщина, Румунія, Молдова ....... 166

Тема 2. Країни Азії
§ 34. Загальна характеристика Азії............................... 173
§ 35. Субрегіони Азії. Східна і Південно-Східна Азія ............ 178
§ 36. Японія..................................................... 184
§ 37. Китай...................................................... 190
§ 38. Південно-Західна і Південна Азія .......................... 197
§ 39. Індія...................................................... 202

Тема 3. Країни Північної Америки
§ 40. Загальна характеристика Північної Америки.................. 210
§ 41. США: загальна характеристика країни ....................... 214
§ 42. США: господарство, зовнішньоекономічна діяльність,
регіональні особливості......................................... 219
§ 43. Канада..................................................... 226

Тема 4. Країни Латинської Америки
§ 44. Географічне положення. Політична карта.
Природні умови і ресурси. Населення.............................. 232
§ 45. Господарство, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність.... 238

Тема 5. Країни Африки, Австралія та Океанія
§ 46. Африка. Загальна характеристика............................ 243
§ 47. Субрегіони і країни Африки ................................ 250
§ 48. Австралія ................................................. 258
§ 49. Океанія.................................................... 264
§ 50. Всесвітні економічні відносини............................. 269

Короткий словник термінів і понять................................273
Додатки ......................................................... 278
ЗАВАНТАЖИТИ pdf
68 MBОстанні звантаження підручників і посібників
Алгебра, 11 кл. - А.Г.Мерзляк, Д.А.Номіровський, В.Б.Полонський, М.С.Якір - Гімназія, 2011
Алгебра, 11 кл.

Алгебра - 11 - А.Г.Мерзляк, Д.А.Номіровський, В.Б.Полонський, М.С.Якір
Англійська мова. Your English Self, 11кл. - I.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич - Наш час, 2011
Англійська мова. Your English Self, 11кл.

Англійська мова - 11 - I.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич
Німецька мова, 7 кл. - Н.П. Басай - Освіта, 2011
Німецька мова, 7 кл.

Німецька мова - 7 - Н.П. Басай