Вхід


Підручник Хімія, 11 кл., Г.А. Лашевська, А.А. Лашевська Генеза, 2011

Хімія, 11 кл.

ЗАВАНТАЖИТИ pdf
64 MB

Клас: 11
Предмет: Хімія
Автори: Г.А. Лашевська, А.А. Лашевська
Видавицтво, рік: Генеза, 2011
Сторінок: 160

Підручник хімії виконуватиме функції своєрідного «тренажера», на якому ви зможете вправлятися у сприйнятті та обробці інформації різного формату - алгоритмічних приписів, табличних даних, графіків, діаграм, схем, малюнків тощо. Вироблення навичок сприймати інформацію й, після належної обробки, застосовувати у практичній діяльності забезпечить зростання вашої інформаційної компетентності. Зміст, відомості з рубрики «Дізнайтеся більше...», предметний та іменний покажчики, тлумачний словничок, «Додатки» тощо допоможуть вам ефективно використовувати підручник як джерело знань, розширити ерудицію. Не оминайте своєю увагою портрети науковців і біографічні довідки про них. Адже доробок кожного із цих учених став цеглиною у грандіозній будівлі сучасної науки, фундаментом розвитку високих технологій. Хімія приваблива ще й тим, що її положення й висновки часто можна перевірити, здійснюючи хімічні досліди, у підручнику є необхідні інструкції до виконання лабораторних дослідів і практичної роботи. Неухильно дотримуйтесь правил техніки безпеки! Це важливо не тільки під час виконання навчальних дослідів, але й у повсякденному житті.
ЗМІСТ ПІДРУЧНИКА
Хімія, 11 кл., Г.А. Лашевська, А.А. Лашевська, Генеза, 2011

Вітаємо вас, учні! ................................................ 3

ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ
§ 1. Ізомери. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова.......................................................... 5
§ 2. Структурна ізомерія насичених вуглеводнів.................... 11
§ 3. Номенклатура насичених вуглеводнів.......................... 16
§ 4 . Багатоманітність органічних сполук, їхня класифікація........20
§ 5. Органічні речовини в живій природі.......................... 28
§ 6. Рівні структурної організації органічних речовин..............31
§ 7. Природні джерела органічних речовин...........................36
§ 8. Нафта і нафтопродукти........................................ 42
§ 9. Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Паливо............. 49
§ 10. Охорона довкілля від забруднень під час переробки вуглеводневої
сировини і використання продуктів, одержаних з неї............... 58
§ 11. Синтез органічних сполук різних класів на основі
вуглеводневої сировини........................................... 65
§ 12. Органічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмаси..73
§ 13. Каучуки. Гума.............................................. 81
§ 14. Штучні та синтетичні волокна.................................88
§ 15. Жири, вуглеводи, білки, вітаміни як компоненти їжі,
їхня роль в організмі.......................................... ...97
§ 16. Харчові добавки. Е-числа................................... 104
§ 17. Поняття про синтетичні лікарські засоби.................... 111
§ 18. Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин,
тютюнокуріння на організм людини................................. 115
§ 19. Органічні сполуки в побуті................................. 121
§ 20. Мило, його мийна дія. Синтетичні мийні засоби...............127
§ 21. Органічні розчинники, їхнє застосування.....................133
Практична робота ................................................ 137
Завдання для підсумкового самоконтролю ...........................137
Підсум к и .......................................................139
Тлумачний, словник термінів і понять............................. 141
Предметний покажчик.................. ............................148
Іменний покажчик..................................................151

ДОДАТКИ
Додаток 7. Визначник деяких волокон.............................. 152
Додаток 2. Добова потреба організму в білках, жирах, вуглеводах.. 153
Додаток 3. Що таке порція?........................................154
Додаток 4. Орієнтовний добовий набір продуктів для працездатного
і непрацездатного населення (згідно з рекомендаціями НДІ
харчування України)...............................................155
Додаток 5. Інформація щодо складу деяких харчових продуктів...... 156
Додаток 6. Загальні правила вибавляння плям.......................158

ЗАВАНТАЖИТИ pdf
64 MB


З цією книжкою завантажують
ГДЗ до Хімії, 11 кл. - Ярошенко О.Г. -
ГДЗ до Хімії, 11 кл.

Хімія - 11 - Ярошенко О.Г.
ГДЗ до Хімії, 11 кл. - Лашевська Г.А, Лашевська А.А. -
ГДЗ до Хімії, 11 кл.

Хімія - 11 - Лашевська Г.А, Лашевська А.А.
ГДЗ до Хімії, 11 кл. - Величко Л.П. -
ГДЗ до Хімії, 11 кл.

Хімія - 11 - Величко Л.П.

Останні звантаження підручників і посібників
Алгебра, 11 кл. - А.Г.Мерзляк, Д.А.Номіровський, В.Б.Полонський, М.С.Якір - Гімназія, 2011
Алгебра, 11 кл.

Алгебра - 11 - А.Г.Мерзляк, Д.А.Номіровський, В.Б.Полонський, М.С.Якір
Англійська мова. Your English Self, 11кл. - I.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич - Наш час, 2011
Англійська мова. Your English Self, 11кл.

Англійська мова - 11 - I.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич
Німецька мова, 7 кл. - Н.П. Басай - Освіта, 2011
Німецька мова, 7 кл.

Німецька мова - 7 - Н.П. Басай