Вхід


Підручник Загальна географія, 6 кл., В.М. Бойко, С.В, Міхелі Педагогічна преса, 2006

Загальна географія, 6 кл.

ЗАВАНТАЖИТИ pdf
46 MB

Клас: 6
Предмет: Географія
Автори: В.М. Бойко, С.В, Міхелі
Видавицтво, рік: Педагогічна преса, 2006
Сторінок: 272

Вивчення географії у школі розподілено на окремі частини - курси. У 6 класі з курсу «Загальна географія» ви дізнаєтеся про мандрівників, їхні подорожі і відкриття, завдяки яким стало можливим географічне пізнання Землі. Ви навчитеся розуміти "мову"- плану місцевості і географічної карти, які відображають земну поверхню. Ви відкриєте для себе оболонки-сфери нашої планети — літосферу, гідросферу, атмосферу, біосферу, що разом формують особливу географічну оболонку Землі. Ви ознайомитесь з розташуванням і культурними особливостями народів. Насамкінець ви зрозумієте, як впливає на природу земної кулі людина своєю господарською діяльністю. Підручник розповість вам багато нового, цікавого і потрібного сучасній освіченій людині. Вивчення географії відкриває двері до пізнання рідного краю, своєї країни, Землі.
ЗМІСТ ПІДРУЧНИКА
Загальна географія, 6 кл., В.М. Бойко, С.В, Міхелі, Педагогічна преса, 2006


ВСТУП

Як працювати з підручником............6
§ 1. Що і як вивчає географія.........8

Розділ І ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ
Тема 1. Стародавня доба пізнання Землі.
Доба Середньовіччя
§ 2. Уявлення про Землю в давнину......ІЗ
§ 3. Географія античних часів..........16
§ 4. Географія середніх віків..........20
Тема 2. Доба Великих географічних
відкриттів
§ 5. Великі географічні відкриття......24
§ 6. Продовження великих відкриттів
Землі..................................29
Тема 3. Географія Нового часу
§ 7. Географічні відкриття в Нову добу.34
Тема 4. Сучасні географічні дослідження
§ 8. Географічні дослідження Новітнього
часу...................................38

Розділ II ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ
Теча 1. Способи зображення Землі
§ 9. Орієнтування на місцевості.........45
§ 10. План місцевості...................49
§ 11. Масштаб...........................52
§ 12. Зображення нерівностей земної
поверхні................................55
§ 13. Глобус............................58
§ 14. Географічна карта.................60
Тема 2. Градусна сітка Землі.
Географічні координати точок
§ 15. Градуснасітка на глобусі й карті..66
§ 16. Географічні координати............69

Розділ III ГЕОГРАФРНІА ОБОЛОНКА ТА її
СКЛАДОВІ
Тема 1.Літосфера
§ 17. Внутрішня будова Землі............75
§ 18. Породи, шо складають земну кору...78
§ 19. Геологічний час...................82
§ 20. Літосферні плити..................86
§ 21. Землетруси........................90
§ 22. Вулканізм. Гарячі джерела та
гейзери.................................94
§ 23. Зовнішні процеси..................99
§ 24. Рівнини...........................105
§ 25. Гори..............................109
§ 26. Рельєф дна Світового океану.......114
§ 27. Охорона поверхні та надр Землі....118
Тема 2. Атмосфера
§ 28. Атмосфера.........................122
§ 29. Температура повітря...............126
§ ЗО. Розподіл сонячного світла і тепла
на Землі............................... 132
§ 31. Атмосферний тиск................. 134
§ 32. Вітри.............................140
§ 33. Повітряні маси. Циклони й
антициклони.............................144
§ 34. Вода в атмосфері..................148
§ 35. Атмосферні опади................. 152
§ 36. Погода........................... 156
§ 37. Клімат............................160
§ 38. Кліматичні пояси................. 164
§ 39. Охорона атмосфери................ 168
Тема 3. Гідросфера
§ 40. Світовий океан................... 173
§ 41. Властивості вод Світового океану. 177
§ 42. Хвилі............................ 180
§ 43. Течії.............................185
§ 44. Багатства Світового океану....... 188
§ 45. Річки............................ 193
§ 46. Робота і характер течії річок.... 197
§ 47. Озера.............................202
§ 48. Болота. Канали і штучні водойми...206
§ 49. Льодовики.........................210
§ 50. Підземні води.....................214
Тема 4. Біосфера
§ 51. Сфера життя.......................220
§ 52. Поширення рослин і тварин.........222
§ 53. Ґрунти............................226
Тема 5. Географічна оболонка
§ 54. Особливості географічноїоболонки..230
§ 55. Географічні пояси та природні зони234

Розділ ІV ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
Тема 1. Кількість і розміщення населення
Землі
§ 56. Населення. Людські раси...........241
Тема 2. Народи і держави
§ 57. Народи світу......................246
§ 58. Держави світу.....................253

РОЗДІЛ V ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА
Тема 1. Зміни природи під впливом
господарської діяльності людини
§ 59. Господарська діяльність людини.... 259
Тема 2. Населення і природокористування
§ 60. Природні ресурси...................263
ЗАВАНТАЖИТИ pdf
46 MBОстанні звантаження підручників і посібників
Алгебра, 11 кл. - А.Г.Мерзляк, Д.А.Номіровський, В.Б.Полонський, М.С.Якір - Гімназія, 2011
Алгебра, 11 кл.

Алгебра - 11 - А.Г.Мерзляк, Д.А.Номіровський, В.Б.Полонський, М.С.Якір
Англійська мова. Your English Self, 11кл. - I.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич - Наш час, 2011
Англійська мова. Your English Self, 11кл.

Англійська мова - 11 - I.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич
Німецька мова, 7 кл. - Н.П. Басай - Освіта, 2011
Німецька мова, 7 кл.

Німецька мова - 7 - Н.П. Басай